Tari Topeng Cirebon

Oktober 21, 2010 at 3:38 pm (Tari Sunda) (, , , , )

Topeng

Tari Topeng Cirebon, kasenian ieu mangrupa kasenian asli ti wewengkon Cirebon, kaasup Indramayu jeung Jatibarang. Tari topeng Cirebon nyaeta salasahiji ibing di tatar Parahyangan. Disebut tari topeng ku sabab penari na make topeng dina unggal pentasna. Tari Topeng eta sorangan loba pisan ragamna, jeung ngalaman kamekaran dina hal gerak, atawa carita nu ditepikeun. Sakapeung tari topeng di pentaskeun ku hiji penari, atawa bisa oge dipentaskeun su sababaraha jalma.

Salasahiji jenis lain ti tari topeng nyaeta topeng kelana kencana wungu mangrupa runtuyan tari topeng gaya Parahyangan nu nyaritakeun ratu Kencana wungu anu diudag – udag ku Prabu Minakjingga nu kacida kataji pisan ka Ratu Kencana Wungu. Unggal topeng ngawakilan unggal karakter watak manusa. Kencana Wungu, warna topengna biru, ngawakilan karakter anu lincah mung anggun. Minakjingga (disebut oge Kelana), warna topengna beureum ngawakilan karakter anu tempramental jeung teu sabaran. Tari ieu karya Nugraha Soeradiredja.

Gerak panangan jeung awak nu gemulai, sarta musik anu didominasi ku kendang jeung rebab, mangrupa ciri khas lain ti tari topeng.

Ciri khas ti penari Tari Topeng ieu nya biasana penari nu utama make panutup mastaka nu ngabentuk satengah buleudan horizontal ti rambut nu disebut sobrah atawa gambuh atawa tekes. Dina unggal bagean sisina aya kembang melok jeung ngagarantung sumping. unggal karakter make sobrah nu beda. Panji ngagunakeun sobrah Suruh Secandik nu lengkunganna saperti sabeungkeut daun seureuh. Pamindo atawa Rumyang ngagunakeun sobrah gedang saarip nu lengkunganna saperti cau sasisir. Patih jeung Tumenggung ngagunakeun sobrah ku lengkungan Jeruk Saajar (Jeruk Sapasi) atawa Cito Malik (manuk Cito ditingali ti tukang). Sobrah anu lengkunganna saperti pare sabeungkeut atawa Merang Sagedeng dipake ku Klana.

Kasenian Tari Topeng ieu masih eksis di jadikeun bahan ajar di sanggar – sanggar tari nu aya, jeung masih dipentaskeun unggal acara – acara resmi daerah, atawa dina momen tradisional daerah sejen.

Salasahiji maestro tari topeng nya eta Mimi Rasinah, nu masih aktif nari jeung ngajarkeun kasenian Tari Topeng di sanggar Tari Topeng Mimi Rasinah nu ayana di desa Pekandangan, Indramayu. Taun 2006 Mimi Rasinah katerap lumpuh, namung anjeunna masih miboga sumanget keur nari jeung ngajarkeun Tari Topeng nepi ka tungtung umurna, Mimi Rasinah wafat di bulan Agustus 2010 nalika yuswana 80 taun.

Advertisements

Panumbumaneuh Comments Off on Tari Topeng Cirebon